top of page

MODULES

Veiligheidspaspoort is een modulair platform dat het gebruiksgemak vergroot en het overzicht verbetert. Op dit moment bieden we maar liefst acht modules aan, die onderling synergetisch samenwerken. Bijvoorbeeld, de Personeelsmodule identificeert actieve medewerkers, de VMSmodule houdt hun deelname aan oefeningen bij, en de gemaakte uren worden gecontroleerd en goedgekeurd in de Vergoedingenmodule. Bij VeiligheidsPaspoort vinden we het cruciaal dat onze modules zich aanpassen aan marktontwikkelingen, met de focus op gegevensregistratie en rapportgeneratie. Wij van VeiligheidsPaspoort vinden het belangrijk dat de modules meebewegen met de ontwikkelingen binnen de markt. Hierbij staan registratie van gegevens en het kunnen draaien van rapporten centraal.

user (1).png

PERSONEEL

Leg alle benodigde persoonsgegevens vast voor de Veiligheidsregio, inclusief dienstverbanden, salarisschalen, accordeercodes, functies, specialismen, in-dienst-datum bij de brandweer, keuringen, opleidingen en meer. Deze module biedt ook de mogelijkheid om schermtoegang, rollen en rechten op basis van groepen te beheren voor correcte software-autorisatie. Hiermee garandeert u een nauwkeurig en georganiseerd personeelsbeheer, waardoor uw team optimaal kan functioneren, terwijl u tegelijkertijd voldoet aan AVG-richtlijnen voor gegevens privacy.

chart (1).png

VERGOEDINGEN

Onze module Vergoedingen vormt de spil binnen onze brandweersoftware. Hierin worden alle vastgelegde activiteiten uit Competentiemanagement en Incidenten met uitzonderlijke precisie vertaald naar vergoedingen. Diverse variabelen, zoals aanstellingen, functies, salarisschalen en regionale afspraken, worden zorgvuldig overwogen om overlappingen in uren te voorkomen. Na zorgvuldige controle kunnen uren probleemloos worden afgesloten. Dit geïntegreerde beheer verbetert de efficiëntie en effectiviteit van uw brandweerorganisatie, waardoor het een waardevolle toevoeging is aan uw softwarepakket voor een goed georganiseerde administratie.

cogwheel.png

MANAGEMENT

In de module Management kunnen gebruikersprofielen gecreëerd worden ten behoeve van de autorisatiematrix. Daarbij is er een mogelijkheid tot het beheren van rapporten voor alle modules. Ook biedt de module een monitor functionaliteit in relatie tot logging van gegevens en kunnen er overige licentie instellingen bepaald worden. 

get-money.png

FINANCIËN

Voor particuliere organisaties zoals een brandweerschool kan de module Financiën een effectieve oplossing zijn, omdat alle relevante informatie voor het opstellen en versturen van facturaties bekend zijn in Veiligheidspaspoort. Facturatie is dus ook efficiënter met het Veiligheidspaspoort!

editing.png

FORMULIEREN

In de module Formulieren kunnen verslagen ontwikkeld worden die het personeel vervolgens kan invullen in verschillende situaties. Zo kan een verslag worden opgesteld met daarin de specifieke aandachtspunten van uw organisatie. De eindgebruiker zal dit inzetverslag kunnen invullen na een oefening of incident en deze data haalt u vervolgens weer gemakkelijk uit ons systeem. Met ons ingebouwde rappelsysteem kunt u zelfs automatisch via de mail op de hoogte worden gehouden bij bepaalde antwoorden in deze formulieren. Zo blijft u altijd nauw verbonden met de actualiteit in de repressieve dienst.

history (1).png

MIJN LOGBOEK

In Mijn Logboek worden de persoonlijke gegevens weergegeven, zoals: persoonsgegevens, mijn opleidingen en mijn taken. Deze informatie kan de eindgebruiker ook terug zien in de Paspoort App. 

verified.png

VMS

Met VeiligheidsPaspoort wordt het beheren van competenties eenvoudig en meetbaar! Deze module stelt u in staat om op een efficiënte manier de vaardigheden van uw brandweerpersoneel vast te leggen en te ontwikkelen. Bovendien biedt het systeem inschrijfmogelijkheden voor relevante trainingen en oefeningen, en met handige sjablonen kunt u snel jaarplanningen opstellen. Ploegverantwoordelijken krijgen toegang tot hun eigen teamoverzicht, waardoor iedereen persoonlijk verantwoordelijk wordt voor zijn of haar persoonlijke groei en ontwikkeling.

siren (1).png

INCIDENTEN

VeiligheidsPaspoort biedt de mogelijkheid om alle gegevens en registraties met betrekking tot incidenten en uitrukken in de regio efficiënt te beheren. Deze informatie wordt automatisch opgehaald vanuit de gekoppelde broker en kan vervolgens worden aangevuld met verslaglegging, opkomstgegevens en eventuele vergoedingen. Dit geïntegreerde systeem optimaliseert het beheer van incidentinformatie, waardoor uw brandweerteam zich volledig kan concentreren op het waarborgen van de veiligheid van de gemeenschap.

online-course (1).png

E-LEARNING

De module E-learning biedt de mogelijkheid om zelf e-learnings te bouwen en deze gericht aan te bieden aan specifieke werknemers. De resultaten en statistieken zijn gemakkelijk te bekijken en te exporteren naar bijvoorbeeld het LTI.

search (1).png

GEAVANCEERD ZOEKEN

De module Geavanceerd Zoeken biedt de mogelijkheid om gewenste informatie in het systeem op te halen en te exporteren. Voor elk van de genoemde modules is data toegankelijk voor de geautoriseerde personen. De resultaten van de zoekopdrachten kunnen spontaan uit het systeem worden gegenereerd of dagelijks, wekelijks, maandelijks automatisch gemaild worden naar de gewenste personen

OOK BENIEUWD NAAR ONZE APPS EN KOPPELINGEN?

bottom of page