top of page

PRIVACY STATEMENT

Magenta MultiMedia Tools B.V. (hierna: Magenta) neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en volgen de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Hiermee willen wij transparant zijn over welke persoonsgegevens wij nodig hebben, voor welke doeleinden wij deze verwerken en hoe wij met de bescherming omgaan. Deze verklaring is van toepassing op de gegevensverwerkingen die plaatsvinden door het gebruik van de website Veiligheidspaspoort, dat onderdeel is van Magenta MultiMedia Tools B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06074782, gevestigd aan Wegtersweg 1, 7556 BP te Hengelo.

Gegevensbeveiliging 

Magenta hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Magenta heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Magenta toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- en of regelgeving niet anders is bepaald. Magenta hanteert een informatiebeveiligingsbeleid en beschikt over een ISO 27001 certificering. In het geval dat Magenta gebruik maakt van diensten van derden, zal Magenta in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent zorgvuldige verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. 

 

Bewaartermijnen persoonsgegevens 

Magenta bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor verschillende categorieën persoonsgegevens kunnen verschillende (wettelijke) bewaartermijnen en- plichten gelden.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Magenta is altijd gerechtigd deze privacyverklaring te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via onze websites kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleeg daarom periodiek onze websites.

Dienstverlening

Hoe komen wij aan uw gegevens?

We vragen uw gegevens op het moment dat u telefonisch of per mail contact met ons opneemt of we een contract met u aangaan.

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden ook weer opgeslagen op onze eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Website

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres en woonplaats. Ook uw telefoonnummer en postcodes met huisnummer zijn persoonsgegevens. Een andere vorm van indirecte persoonsgegevens is bijvoorbeeld uw IP-adres.

 

Categorieën van de te verwerken persoonsgegevens 

Wij verwerken het IP-adres van de bezoeker van onze website.

Doeleinden van de verwerking 

Magenta verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·         Om uw computer te herkennen en te laten communiceren met het internet.

 

Op basis van welke grondslagen verwerken wij uw gegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag. Magenta verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

·         Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van gerechtvaardigd belang om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

 

Social Media 

Op de website van VeiligheidsPaspoort is een link naar LinkedIn geplaatst om posts te kunnen promoten en/of delen op sociale (media) netwerken.

Magenta houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door zulke derden. Raadpleeg eerst in elk geval de privacyverklaring van derden, voordat je van dergelijke diensten gebruik maakt. 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kan je contact opnemen met Magenta via: functionarisgegevensbescherming@magentammt.nl

 

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 2 november 2022, versie 2.1.

bottom of page